TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG TẠI TOKYO (3)

Chào mừng bạn đến với website Du học Nguồn Sáng Mới Email: info@nguonsangmoi.edu.vn
Hotline 093 275 2750 098 529 9649
TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG TẠI TOKYO (3)
Ngày đăng: 23/05/2022 11:04 AM

TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG TẠI TOKYO (3)

1.TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL
https://www.tamagawa-school.jp/

 

2.Japanese Language School affiliated with Chuo College of Technology
https://www.chuo-j.ac.jp/

 3.Chiyoda International Language Academy
https://www.chiyodaedu.com/

 

 4.TIJ TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE
https://www.tij.ne.jp/

 
5.JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH TEIKYO HEISEI UNIVERSITY
https://www.thu.ac.jp/

6. TCC JAPANESE INSTITUTE
https://www.tcc-ji.com/school/vn_index/5

 

 7.TOEI INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE
https://toei-info.wixsite.com/toei-coach

 

8. TOKYO ASAHI ACADEMY
http://www.tokyo-asahi.jp/vo/

 

9. TOKYO IKUEI JAPANESE SCHOOL
https://japanese-school.net/

 

 10.Tokyo Itabashi Japanese School
http://www.ting2017.net/

 

 11.TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY
http://tokyo-ila.jp/

 

12. TOKYO UENO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
https://www.t-ueno.jp/

13. Tokyo Oji Foreign Language Institute
https://tokyo-ojigaigo.com/

 

14. TOKYO FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE
http://www.dongwai.co.jp/dongwai/jp/

 

15. Japanese Language School of The Tokyo Foreign Language Academy
https://www.tgn.ac.jp/

 

16. Tokyo Foreign Language Education Academy
https://www.tokyo-gaigo.jp.net/

 17. Tokyo Foreign Language College
https://tflc.ac.jp/

 

 18.Japanese Language Institute of TFLC
https://tflc.ac.jp/

19. Tokyo Society
https://tokyogs.net/amessage/

 

20. TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
http://www.tokyogalaxy.ac.jp/

 

 21.TOKYO COLLEGE OF EDUCATION TAMAGAWA SCHOOL
http://www.nihongo21tyo.jp/

 

 22.TEC INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE
http://tokyoeci.jp/

 

23. TOKYO GLOBAL JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
https://www.tokyo-global.com/index.html

 

24. TOKYO LANGUAGE EDUCATION ACADEMY
http://tokyolea.jp/

 

 25.JAPANESE LANGUAGE SCHOOL affiliated with TOKYO UNIVERSITY of TECHNOLOGY
http://www.jst.ac.jp/

 

 26.Tokyo Kogakuin Japanese Language School
https://www.technos-jpschool.com/

 

27.TOKYO INTERNATIONAL ASAHI INSTITUTE
https://www.asahi-gakuin.com/

 28.Tokyo International Language Academy
http://tokyo-ila.jp/

 29.Tokyo International Exchange College

https://www.tokyo-japanesels.jp/

  30.TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE COLLEGE IKEBUKURO
http://ikebukuro.tokyo-japanesels.jp/english/

 

 31.Tokyo International Language Institute
https://www.tili-edu.com/index_jp.php

 

 32.Japanese Language School affiliated with Tokyo International University
https://www.jpschool.ac.jp/

 

 33.TOKYO KOKUSAI CHISHIKI GAKUIN
http://www.tkcg.tokyo/#Slider

 

 34.Tokyo International Japanese School
https://www.tijs.jp/

 

 35.TOKYO INTERNATIONAL ACADEMY
https://www.tokyoia.com/

 

 36.Tokyo International Culture education Institute
https://tokyo-icei.com/

 

37.TOKYO COCORO Japanese Language School
https://tokyococoro.jp/front-page-english/

 

 39.Tokyo Cosmo Academy
https://www.cosmos-ail.jp/en/index.html

 

 40.TOKYO GOGAKU GAKKO
https://tgg.tokyo/

 

41.TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE -JAPANESE LANGUAGE CENTER
http://www.j-study.net/

 

 42.Tokyo Sakura International School
https://tsis.jp/en-home/

 

 43.Tokyo Sakurabashi Foreign Language College
https://www.tokyo-skrbs.com/

 

 44.TOKYO SANRITSU ACADEMY
http://www.tokyo-sanritsu.jp/

 

 45.Tokyo Japan Liberal Arts College waseda campus
https://www.waseda.jp/top/

 

 46.Tokyo Shibaura Institute of Foreign Language
http://www.tokyoshibaura.com/rby/

 

47.Tokyo Japanese Academy
https://www.tja.ac.jp/

 

48.TOKYO JYOTI INTERNATIONAL LANGUAGE COLLEGE
https://tokyo-jt.com/

 

49.TOKYO JOHOKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL
https://www.tokyojh.com/vi

 

 50.Tokyo Sugamo International Academy
http://tedu.mekoacademy.com/

 
------------------------------------------------------------------------------------------
DU HỌC - NGUỒN SÁNG MỚI
Địa chỉ : 52 Đại Lộ 3, P. Phước Bình, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 6651 5050 Hotline: 098 529 9649 - 093 275 2750
Fanpage Nguồn Sáng Mới:https://www.facebook.com/nguonsangmoi

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline